I am just a tremor

I am just a tremor

Jestem tylko drżeniem
(Eng. I Am Just A Tremor)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

—-
w twoich doskonałych palcach
jestem tylko drżeniem
—-

in your perfect fingers
I am just a tremor

—-

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

The body – a softly phosphorizing interior

The body - a softly phosphorizing interior

Ciało-miękkie fosforyzujące wnętrze
(Eng. The body – a softly phosphorizing interior)

self-portrait
(taken on May 8, 2013)

poetry by H. Poświatowska “Asocjacje z motywem śmierci” (Eng. Associations with a Death Motive)–excerpt
translation by Marek Lugowski

ciało – miękkie fosforyzujące wnętrze
o przewodach najczulszych najcieńszych
włókna nerwy spięcia błyski
biegnące od rzęsy do rzęsy
doskonała obłość
odkrywająca światu
jego własną konstrukcję
ignorowana przez świat
nawzajem ignorująca
ubierała się w słońce
a czasem była naga

the body – a softly phosphorizing interior
of conduits most sensitive most slender
fibers nerves shortcircuits flashes
running from eyelash to eyelash
a perfect sleekness
discovering for the world
the world’s own structure
ignored by the world
in turn ignoring
she would dress in the sun
and at times go naked

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

The daily bread of my solitude

The daily bread of my solitude

Mojej samotności chleb powszedni
(Eng. The daily bread of my solitude)

self-portrait
(taken on October 23, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

podziel się ze mną
mojej samotności chlebem powszednim
obecnością zapełń
nieobecne ściany
pozłoć
nie istniejące okno
bądź drzwiami
nade wszystko drzwiami
które można otworzyć
na oścież

come break with me
the daily bread of my solitude
close up the nonexisting walls
with your being
gild
the nonexisting window
be the door
above all the door
which can be flung
wide open

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand

He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand

Podawał mi kwitnącą przyszłość jak owoc pomarańczy- na dłoni
(Eng. He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
a opowiadał pięknie
o zakręcie rzeki
i dom rysował paznokciem
na gładkim blacie ulicy
i podawał mi kwitnącą przyszłość
jak owoc pomarańczy- na dłoni

we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
samobójczymi kroplami
żeby opaść i zniknąć
wsiąknąć cieczą zieloną
w spragnione ciało trawy
stoję niezmiernie sama
na nagiej obcej ziemi

I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes
oh he told stories beautifully
about the riverbend
and with a fingernail he sketched his home
on the smooth tabletop of the street
and he offered me a blossoming future
like an orange- in the palm of his hand

I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes
with suicidal drops
to fall off and disappear
then to soak in as green fluid
into the thirsty body of grass
I stand here immensely alone
in the naked alien land

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved