I had just a bit of spring in my fingers

IMGP983ready_do-publikacji_web

Miałam tylko nieco wiosny w palcach
(Eng. I had just a bit of spring in my fingers)

self-portrait
(April 22, 2014)


poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

miałam tylko nieco wiosny w palcach
wiatru we włosach
uśmiech
rozsypany cienkim dreszczem
po wodzie
byłam biedna

I had just a bit of spring in my fingers
wind in my hair
a smile
scattered with a slender shudder
on the water
I was poor


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

The color of pain is dim

IMGP2001_bw_web

Kolor bólu jest ciemny
(Eng. The color of pain is dim)

self-portrait
(May 25, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


kolor wiosny jest zielony
a kolor bólu — ciemny
krew zakrzepła w jeziorze świeci
strugą słów wezbrany księżyc


the color of springtime is green
but the color of pain — dim
blood congealed shines in the lake
moon runs high with a stream of words

I have you in the wildly dancing blood

IMGP0382_poprawka

Mam ciebie w roztańczonej krwi
(Eng. I have you in the wildly dancing blood)

self-portrait
(May 1st, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

mam ciebie w roztańczonej krwi
w zębach
nitkami nerwów związanych w supeł
czuję — złotą namiętność twojego ciała


I have you in the wildly dancing blood
in teeth
with threads of nerves sewn in a knot
I feel — the golden desire of your body

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

In the sweet sickening odor

In the sweet sickening odor

W mdlącosłodkim zapachu
(Eng. In the sweet sickening odor)

self-portrait
(May 1st, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


W mdlącosłodkim zapachu
odnaleźliśmy usta
bardzo niewielkie zgubione
pod upiornym zachodnim słońcem


In the sweet sickening odor
we found lips again
very small-fry lost
in the monstrous setting sun

Google+

In spring the ever surprised brows return

In spring the ever surprised brows return

Na wiosnę przyfruwają zdumione brwi
(Eng. In spring the ever surprised brows return)

self-portrait
(April 4, 2014)
inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

ach na wiosnę przyfruwają zdumione brwi
składają nastroszone skrzydła
żeby najtkliwiej nad oczyma twoimi zamieszkać
w sąsiedztwie ciepłych warg

oh in spring the ever surprised brows return
they fold the bristled wings
to take up most tenderly
the lodging above your eyes
in the neighborhood of warm lips

Suddenly you know that my lips are red

Suddenly you know that my lips are red

Nagle wiesz, że mam usta czerwone
(Eng. Suddenly you know that my lips are red)

self-portrait
(July 19, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


zielonymi księżycami płonę
nad umarłym ociemniałym dniem
nagle wiesz – że mam usta czerwone
– słonym smakiem nadpływa krew –


I burn as green moons
over the dead darkened day
suddenly you know – that my lips are red
– salty tasting here comes the blood –

With spread fingers I catch a ray

With spread fingers I catch a ray

W rozstawione ręce promień chwytam
(Eng. With spread fingers I catch a ray)

self-portrait
(May 23, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

w rozstawione ręce
promień
tańczący na szybie chwytam
spragnionym ustom
podaję chłodny napój dnia

with spread fingers
I catch a ray
dancing on the pane
I give my parched mouth
the cool drink of day

Place your hand on my cheek

Place your hand on my cheek

Połóż mi rękę na policzku
(Eng. Place your hand on my cheek)

self-portrait
(March 29, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

połóż mi rękę na policzku
niech będzie chłodna i słona
jak ocean

place your hand on my cheek
let it be cool and briny
like the ocean

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

And blood absorbs the azure

And blood absorbs the azure

I krew pochłania błękit
(Eng. And blood absorbs the azure)

self-portrait
(April 4, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


w moich zaciśniętych dłoniach złoto zachodzi czernią
i krew pochłania błękit
i nisko do ziemi
— jak ciało moje do twego —
przywiera moje niebo


in my clenched fists the gold sets into the black
and blood absorbs the azure
and low to the ground
— as my body does to yours —
my sky clings fast

I don’t know what I love more

 I don't know what I love more

Nie wiem, co kocham bardziej
(Eng. I don’t know what I love more)

self-portrait
(May 13, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


nie wiem co kocham bardziej
ciebie czy tęsknotę za tobą
czy pocałunki czy pragnienie pocałunków
pewne zaspokojenia
myślałam że już nigdy nie będę pisać wierszy
a teraz serce moje wezbrało miłością jak rzeka
i wystąpiło z brzegów– jak rzeka
i bystry potok porywa słowa
unosi słowa
i wszystkie mówią o mojej miłości
o mojej tęsknocie
o pragnieniu moim odnawiającym się jak księżyc
gasnącym w słońcu twojego spojrzenia


I don’t know what I love more
you or the longing after you
the kisses or the desire of kisses
certain gratifications
I thought that I would never again write poems
and now my heart has swelled up like a river
and stepped out of its banks — like a river
and a quick stream snatches away the words
carries off the words
and they all speak of my love
of my longing
of my desire renewing itself like the moon
dimming in the sun of your glance


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved