I had just a bit of spring in my fingers

IMGP983ready_do-publikacji_web

Miałam tylko nieco wiosny w palcach
(Eng. I had just a bit of spring in my fingers)

self-portrait
(April 22, 2014)


poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

miałam tylko nieco wiosny w palcach
wiatru we włosach
uśmiech
rozsypany cienkim dreszczem
po wodzie
byłam biedna

I had just a bit of spring in my fingers
wind in my hair
a smile
scattered with a slender shudder
on the water
I was poor


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

I have covered my nails with polish

I have covered my nails with polish

Powlokłam lakierem paznokcie
(Eng. I have covered my nails with polish)

self-portrait
(August 9, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

powlokłam lakierem paznokcie
i moje palce błyszczą
panie mój bądź miłościw
moim myślom

obrysowałam ciemną kredką powieki
i niebo gwiaździste odbija się w mym spojrzeniu
panie mój bądź miłościw
memu pragnieniu

przywitałam cię pocałunkiem
najprościej
panie mój bądź miłościw
mojej miłości

I have covered my nails with polish
and my fingers glisten
my lord be loving
toward my thoughts

I have drawn with a dark liner around my eyelids
and a sky full of stars reflects in my gaze
my lord be loving
toward my desire

I have greeted you with a kiss
the simplest way
my lord be loving
toward my love

I am a singing of leaves

I am a singing of leaves

Jestem śpiewem liści
(Eng. I am a singing of leaves)

self-portrait
(August 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

(jestem) śpiewem liści
pod dotykiem twoich ciepłych ust

(I am) a singing of leaves
under the touch of your warm lips

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

I am of the leaves which tremble

I am of the leaves which tremble

Jestem z liści które drżą
(Eng. I am of the leaves which tremble)

self-portrait
(taken on October 6, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

jestem z upływającej wody
z liści które drżą
trącane dźwiękiem wiatru
przelatującego pospiesznie

jestem z wieczoru
który nie chce usnąć
patrzy uparcie
głodnymi oczyma gwiazd

noc – poprzez niebieskie żyły
w każdym włóknie ciała
w końcach palców
pulsuje namiętnym niespełnionym

jestem schrypłym głosem
milczącym głucho
nade mną dni
o wielkich pustych skrzydłach
mijają…

I am of the ebbing water
of the leaves which tremble
nudged by the sound of wind
which flies by in haste

I am of the evening
which cannot fall asleep
it stubbornly stares
with the hungry eyes of stars

the night -through blueskied veins
in every strand of a body’s tissue
in the fingertips
throbs with the passionate the unfulfilled

I am the rasped voice
dumbly silent
over me the days
on huge empty wingspans
pass on by…

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

The body – a softly phosphorizing interior

The body - a softly phosphorizing interior

Ciało-miękkie fosforyzujące wnętrze
(Eng. The body – a softly phosphorizing interior)

self-portrait
(taken on May 8, 2013)

poetry by H. Poświatowska “Asocjacje z motywem śmierci” (Eng. Associations with a Death Motive)–excerpt
translation by Marek Lugowski

ciało – miękkie fosforyzujące wnętrze
o przewodach najczulszych najcieńszych
włókna nerwy spięcia błyski
biegnące od rzęsy do rzęsy
doskonała obłość
odkrywająca światu
jego własną konstrukcję
ignorowana przez świat
nawzajem ignorująca
ubierała się w słońce
a czasem była naga

the body – a softly phosphorizing interior
of conduits most sensitive most slender
fibers nerves shortcircuits flashes
running from eyelash to eyelash
a perfect sleekness
discovering for the world
the world’s own structure
ignored by the world
in turn ignoring
she would dress in the sun
and at times go naked

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved