At the window sparrow twitter

IMGP9857_do-publikacji_web

Pod oknem świergot wróbli
(Eng. At the window sparrow twitter)

self-portrait
(April 22, 2014)

inspired by the poem “Yesenin’s Death”
by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


pod oknem
świergot wróbli
nikt nie wie
jak umierają ptaki


at the window
sparrow twitter
nobody knows
how birds die

I had just a bit of spring in my fingers

IMGP983ready_do-publikacji_web

Miałam tylko nieco wiosny w palcach
(Eng. I had just a bit of spring in my fingers)

self-portrait
(April 22, 2014)


poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

miałam tylko nieco wiosny w palcach
wiatru we włosach
uśmiech
rozsypany cienkim dreszczem
po wodzie
byłam biedna

I had just a bit of spring in my fingers
wind in my hair
a smile
scattered with a slender shudder
on the water
I was poor


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

The color of pain is dim

IMGP2001_bw_web

Kolor bólu jest ciemny
(Eng. The color of pain is dim)

self-portrait
(May 25, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


kolor wiosny jest zielony
a kolor bólu — ciemny
krew zakrzepła w jeziorze świeci
strugą słów wezbrany księżyc


the color of springtime is green
but the color of pain — dim
blood congealed shines in the lake
moon runs high with a stream of words

Now, there is only one season-spring

Now, there is only one season-spring

Teraz jest tylko jedna pora roku-wiosna
(Eng. Now, there is only one season-spring)

self-portrait
(April 22, 2014)
———————–
My first one taken outdoor!
———————–

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


pod drzewami — miłość
pośród ludzi — miłość
pośród deszczu
i w słońcu
odmieniałam pory roku
dokąd nie przyszła
teraz
jest tylko jedna pora roku
wiosna


in the trees – love
in the crowds -love
in the rain
and in the sun
I was counting the seasons
until it came
now
there is only one season
spring

Suddenly you know that my lips are red

Suddenly you know that my lips are red

Nagle wiesz, że mam usta czerwone
(Eng. Suddenly you know that my lips are red)

self-portrait
(July 19, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


zielonymi księżycami płonę
nad umarłym ociemniałym dniem
nagle wiesz – że mam usta czerwone
– słonym smakiem nadpływa krew –


I burn as green moons
over the dead darkened day
suddenly you know – that my lips are red
– salty tasting here comes the blood –

It is only the day that is departing

It is only the day that is departing

To tylko dzień odchodzi
(Eng. It is only the day that is departing)

self-portrait
(October 6, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


jestem teraz
i jestem mu naprzeciw
i wiem
że on jest naprzeciw mnie

tak patrząc na siebie w skupieniu
czynimy teraz

to tylko dzień odchodzi
teraz jest


I am now
and I am facing him
and I know
that he is facing me

looking at each other intensely
we are making now

it is only the day that is departing
now is

In this shadow there is so much sun

In this shadow there is so much sun

W tym cieniu jest tyle słońca
(Eng. In this shadow there is so much sun)

self-portrait
(June 17, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


w tym cieniu jest tyle słońca
że mogę całe oczy
zanurzyć w złotym bogactwie

w tym deszczu
jest tyle pogody
że mogę wysuszyć
mokre przyległe do policzków włosy

w tym dniu jest tyle przyszłości
że ręce toną po łokcie
więc rękoma pełnymi dnia
mówię -kocham


in this shadow there is so much sun
that I can submerge
my eyes’ entirety in this golden bounty

in this rain
there is so much fair weather
that I can dry out
my wet hair stuck to my cheeks

in this day there is so much future
that my hands disappear up to the elbows
and so with my hands full of the day
I say — I love

It was on account of the flowers which did not blossom

It was on account of the flowers which did not blossom

To z powodu kwiatów, które nie rozkwitły
(Eng. It was on account of the flowers which did not blossom)

self-portrait
(June 8, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

to z powodu kwiatów
kochanka mojego wyprawiłam na biegun południowy
a gdy go wyprawiłam stwardniały mi usta
i już nie mogłam się napić z czystego źródła
choć pochyliłam bardzo nisko głowę
to z powodu kwiatów
które nie rozkwitły

z powodu gołębi
którym skrzydła od nagłej wiedzy ściemniały tak bardzo
że zamiast złote w słońcu
były czarne
jak noc bez gwiazd
ślepa od urodzenia
z powodu gołębi
mój kochanek postradał palce u rąk a potem dłonie

i już nie miał czym pieścić

w moim domu owiniętym wokół gałęzi drzewa
rozchwianym na wietrze — czekam
i wypatruję
jak gdyby stamtąd mógł powrócić jeszcze
i w nieobecnych dłoniach przynieść
słoneczny rozkwit kwiatów i gołębi

czekam i wypatruję

it was on account of the flowers
that I sent off my lover to the South Pole
and after I sent him off my lips hardened
and I could no longer drink from a clear spring
although I bent my head very low
it was on account of the flowers
which did not blossom

it was on account of the doves
with feathers that from sudden knowledge dimmed so much
that instead of being golden in the sun’s gleam
were black
just like a starless night
blind from birth
it was on account of the doves
that my lover first lost his fingers and then hands

and no longer had anything to caress with

in my house wrapped around with tree branches
swayed by the wind — I wait
I gaze
as if he might come back from there yet
and in absent hands bring
the sunny blossom of flowers and doves

I wait and gaze

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Enclosed in the fluency of my fingers

Enclosed in the fluency of my fingers

Zamknięta w biegłości moich palców
(Eng. Enclosed in the fluency of my fingers)

self-portrait
(October 6, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
translated from the Polish
by Marek Lugowski marek@enteract.com

zamknięta
w biegłości moich palców
czym jestem i czym jest
moja miłość ku tobie

zanurzone we włosach twoich
moje palce czy wiedzą
o własnej umiejętności

i czy to świadomość pieszczoty
powoduje wzrost
wątłych łodyg trawy

enclosed
in the fluency of my fingers
what am I and what is
my love for you

submerged in your hair
my fingers do they know
of their own skill

and does awareness of caressing
cause the growth
of the frail stalks of grass

Columbine

Columbine

Kolombina
(Eng. Columbine)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska “The Pantomime”

Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
translated from the Polish
by Marek Lugowski marek@enteract.com
10 November 2004 Chicago, Illinois

I

po wąskiej nici księżyca
zeszła kolombina na pokład
piruetem na wzniesionych palcach
proste otańczyła deski

w każdym jej oku
tkwiła
z nieba spadła gwiazda
przysłonięta
usztywnioną rzęsą

gdy się chwiała
na stóp uniesionych końcach
księżyc —
szlifował drogę wstecz

na ścianie białej
usiadła
aby odpocząć

i właśnie
frunęła w górę kurtyna

II

miał obcisły trykot
i kryzkę wokół szyi
na wąskich ustach
więcej szminki
niż dzień pogodny światła

grał
na skonfiskowanej w urzędzie celnym gitarze

kolombina otworzyła oczy
gwiazda
utkwiła w oku pajaca
zatoczył się na ścianie
zsunął
do jej stóp
w płaskich pantofelkach

mijała noc
ponad ich zwróconymi ku sobie twarzami
noc
poszeptująca pluskiem wody
na pojedynek
wyzywająca
latarni dalekiej błysk

III

ciemny motyl
skrzydłem
dotknął ich rozchylonych ust
ciemny motyl usiadł
na wyciągniętej dłoni

kolombina patrzyła na cud
seledynowo sino
wypełzał świt
obudzony łoskotem serca
frunął motyl

noc
zstąpiła na dno wody
miłość ich była pochmurna
jak wydarty wichrem klon
miłość lśniła
jak rozkwitła akacja w deszczu
miłość ich była ciężka
jak namokłe kiście bzu

IV

kiedy w jasnym słońcu południa
suszyła mokre włosy
pajac
topniał na bryłce lodu

woda przyległa do boków okrętu
szeptała — zostań
szeptała — nie chodź
kolombina wspinała stopy
w podartych pantofelkach

mówiła że maliny
mają smak pocałunków
mówiła że czerwone
zwisają z krzewu
i w nastawione ręce
biegną różańcem krwi

o liściach mówiła że szumią
ponad zamkniętymi oczyma
i przyciskała rozpalone usta
do chropowatej kory pnia

na płaskiej ścianie
przybita smugą światła

I

upon the moon’s narrow thread
Columbine descended to the deck
she pirouetted on tiptoe
the simple straight planks

in each of her eyes
there lodged
a star fallen from the sky
sheltered by
a stiffened eyelash

when she wobbled
on her feet lifted tips
the moon —
would polish the way back

she sat down
to rest
on the white wall

just then
the curtain flew up

II

he wore tights
and a ruffle around his neck
on his narrow lips
more lipstick
than sunlight on a fair day

he played
a guitar confiscated in a customs house

Columbine opened her eyes
a star
lodged in the clown’s eye
he wobbled on the wall
slid down
to her feet
clad in flat shoes

the night was passing
above their faces turned to each other
the night
whispering a splash of water
challenging
to a duel
the flash of a distant lighthouse

III

a dark butterfly
brushed its wing
on their open mouths
the dark butterfly
sat on an extended hand

Columbine looked on a miracle
the dawn crept out
aquamarine and bluish
the butterfly flew
awakened by her heart’s thud

the night
stepped down to the water’s bottom
their love was cloudy
like a gale-torn maple
their love shone
like an acacia blooming in the rain
their love was heavy
like the wet clusters of lilac

IV

when she dried her hair
in the afternoon’s bright sun
the clown
thawed on a block of ice

the water stuck to the ship’s sides
it whispered — stay
it whispered — don’t go
Columbine climbed on tiptoe
in torn shoes

she would say that raspberries
taste of kisses
she would say that the red ones
hang from the bush
and run into cupped hands
in a rosary of blood

she would say of leaves that they roar
over her closed eyes
and she pressed her burning mouth
to the tree trunk’s rough bark

on a flat wall
nailed by a stream of light