My face is full of the memory of touch

IMGP6007_close-up

Moja twarz jest pełna pamięci dotyku
(Eng. My face is full of the memory of touch)

│triptych│

self-portrait
(February, 2015)
TX, US

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski
twice22.org/HalinaFAQ/

moja twarz jest coraz bardziej
księżycem który zachodzi

pokryta siatką wyżłobień
jak grecka waza
wydobyta z ziemi

pełna pamięci dotyku
rąk i ust które od dawna już są prochem

w tej chwili
nadaje się tylko na muzealną półkę

zbyt krucha
i zbyt cenna
aby używać jej na co dzień

my face is more and more
a moon that wanes

covered by a net of crevices
like a Grecian urn
dug up from the earth

full of the memory of touch
of hands and lips turned to dust so long ago

right now
it is fit only for a museum shelf

too fragile
and too precious
for everyday use

There are so many lines killing tenderness

IMGP5534_square_ready

blogfacebook tumblr WordPress Bloglovinask.fm

Jest tyle linii uśmiercających tkliwość
(Eng. There are so many lines killing tenderness )

self-portrait
(January 5, 2015)
location: Padre Island, TX, US

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski
twice22.org/HalinaFAQ/


Jest tyle linii uśmiercających tkliwość
i tyle przyćmionych świateł
nie szepczących o miłości.

There are so many lines killing tenderness
and so many dimmed lights
not whispering of love.

He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand

He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand

Podawał mi kwitnącą przyszłość jak owoc pomarańczy- na dłoni
(Eng. He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
a opowiadał pięknie
o zakręcie rzeki
i dom rysował paznokciem
na gładkim blacie ulicy
i podawał mi kwitnącą przyszłość
jak owoc pomarańczy- na dłoni

we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
samobójczymi kroplami
żeby opaść i zniknąć
wsiąknąć cieczą zieloną
w spragnione ciało trawy
stoję niezmiernie sama
na nagiej obcej ziemi

I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes
oh he told stories beautifully
about the riverbend
and with a fingernail he sketched his home
on the smooth tabletop of the street
and he offered me a blossoming future
like an orange- in the palm of his hand

I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes
with suicidal drops
to fall off and disappear
then to soak in as green fluid
into the thirsty body of grass
I stand here immensely alone
in the naked alien land

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved