There are so many lines killing tenderness

IMGP5534_square_ready

blogfacebook tumblr WordPress Bloglovinask.fm

Jest tyle linii uśmiercających tkliwość
(Eng. There are so many lines killing tenderness )

self-portrait
(January 5, 2015)
location: Padre Island, TX, US

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski
twice22.org/HalinaFAQ/


Jest tyle linii uśmiercających tkliwość
i tyle przyćmionych świateł
nie szepczących o miłości.

There are so many lines killing tenderness
and so many dimmed lights
not whispering of love.

The Lightest of Kisses-Death

The Lightest of Kisses-Death

Najlżejszy z pocałunków-śmierć
(Eng. The Lightest of Kisses-Death)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

Zamknij oczy
położę palce
na opornych powiekach
zaśnij
tak wiatr
pieści
nieruchome drzewa
oczekujące głucho
najlżejszego z pocałunków
śmierci

Close your eyes
I will lay my fingers
on your stubborn eyelids
sleep
this is how the wind
caresses
the still trees
awaiting in silence
the lightest of kisses
death

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Her Hands Remind of The Death of a Flower

Her Hands Remind of The Death of a Flower

Jej ręce przypominają śmierć kwiatu
(Eng. Her Hands Remind of The Death of a Flower)

self-portrait
(June 2013)
poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski

kiedy jej ręce obejmowały świat
były miękkie i gładkie
jak wnętrze kwiatu
to był świat zapachu
i wałęsały się po nim
ludzkie pszczoły o stadnym instynkcie
codzienny miód
wchłaniające

dzisiaj jej ręce
przypominają śmierć kwiatu
suche
i puste
odchodzą w głąb siebie
ubywają ze świata

—-

when her hands embraced the world
they were soft and smooth
like the inside of a flower
this was a world of scent
and all manner of human bees
of swarming instinct loitered about it
interning
everyday honey

today her hands
remind of the death of a flower
dried out
and hollow
they depart to within themselves
they recede from the world
—-
My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved