The conch of my heart dims

IMGP2204-black_and_white_close_up

Muszla mojego serca gaśnie
(Eng. The conch of my heart dims)

self-portrait
(October 5, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

muszla mojego serca
powtarza jazgot piany
roztrącona srebrno — gaśnie

the conch of my heart
repeats the jangle of foam
nudged apart silverly — dims