Ravenously my mouth into your mouth

Ravenously my mouth into your mouth

Żarłocznie moje usta w twoje usta
(Eng. Ravenously my mouth into your mouth)

self-portrait
(April 4, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

żarłocznie
moje usta w twoje usta
a ręce
zaplątane w korzenie włosów

zwężonym błyskiem miłość
niebo przekroiła w pół

ravenously
my mouth into your mouth
and my hands
tangled in roots — your hair

the narrowed gleam of love
sliced the sky in half

Dead hair cannot dance

Dead hair cannot dance

Umarłe włosy nie tańczą
(Eng. Dead hair cannot dance)

self-portrait
(May 25, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

umarłe włosy nie tańczą
nie sprzeczają się z wiatrem
nie opadają na zmarznięte uszy
nie wabią palców ani ptaków

dead hair cannot dance
cannot argue with the breeze
cannot fall on frozen ears
cannot woo fingers or birds

In the fragrance of the lily of the valley wounds heal

In the fragrance of the lily of the valley wounds heal

W zapachu konwalii goją się rany
(Eng. In the fragrance of the lily of the valley wounds heal)

self-portrait
(May 16, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

W zapachu konwalii goją się rany i otwierają się
szczeliny w ziemi ziejące próżnią bez dna.

In the fragrance of the lily of the valley wounds heal and
the cracks in the earth open gaping in a bottomless void.

The lungs full of tiny sharp aches

The lungs full of tiny sharp aches

Płuca pełne drobnych kłujących bólów
(Eng. The lungs full of tiny sharp aches)

self-portrait
(May 5, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

i nagle
płuca pełne drobnych kłujących bólów
i powietrze trzepocące bezradnie

and suddenly
the lungs full of tiny sharp aches
and the air fluttering helplessly

The wind lives within me

The wind lives within me

Wiatr we mnie mieszka
(Eng. The wind lives within me)

self-portrait
(May 25, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

z kwiatów jestem
z ptasiego skrzydła
wiatr we mnie mieszka
kiedy rozwinięta
wiatr chłonę
krople zielonego deszczu
budzą mnie z wiosną
i przecieram oczy

I am of flowers
of a bird wing
the wind lives within me
when unfurled
I catch it
raindrops of green rain
awaken me with spring
and I rub my eyes

Why did I wash my breasts

Why did I wash my breasts

Po co umyłam piersi
(Eng. Why did I wash my breasts)

self-portrait
(May 25, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

po co umyłam piersi
i każdy włos z osobna
czesałam w wąskim lustrze
puste są moje ręce
i łóżko

why did I wash my breasts
and comb apart each hair
in the narrow mirror
empty are my hands
and bed