It is only the day that is departing

It is only the day that is departing

To tylko dzień odchodzi
(Eng. It is only the day that is departing)

self-portrait
(October 6, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


jestem teraz
i jestem mu naprzeciw
i wiem
że on jest naprzeciw mnie

tak patrząc na siebie w skupieniu
czynimy teraz

to tylko dzień odchodzi
teraz jest


I am now
and I am facing him
and I know
that he is facing me

looking at each other intensely
we are making now

it is only the day that is departing
now is

4 thoughts on “It is only the day that is departing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s