In spring the ever surprised brows return

In spring the ever surprised brows return

Na wiosnę przyfruwają zdumione brwi
(Eng. In spring the ever surprised brows return)

self-portrait
(April 4, 2014)
inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

ach na wiosnę przyfruwają zdumione brwi
składają nastroszone skrzydła
żeby najtkliwiej nad oczyma twoimi zamieszkać
w sąsiedztwie ciepłych warg

oh in spring the ever surprised brows return
they fold the bristled wings
to take up most tenderly
the lodging above your eyes
in the neighborhood of warm lips

Now, there is only one season-spring

Now, there is only one season-spring

Teraz jest tylko jedna pora roku-wiosna
(Eng. Now, there is only one season-spring)

self-portrait
(April 22, 2014)
———————–
My first one taken outdoor!
———————–

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


pod drzewami — miłość
pośród ludzi — miłość
pośród deszczu
i w słońcu
odmieniałam pory roku
dokąd nie przyszła
teraz
jest tylko jedna pora roku
wiosna


in the trees – love
in the crowds -love
in the rain
and in the sun
I was counting the seasons
until it came
now
there is only one season
spring

Suddenly you know that my lips are red

Suddenly you know that my lips are red

Nagle wiesz, że mam usta czerwone
(Eng. Suddenly you know that my lips are red)

self-portrait
(July 19, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


zielonymi księżycami płonę
nad umarłym ociemniałym dniem
nagle wiesz – że mam usta czerwone
– słonym smakiem nadpływa krew –


I burn as green moons
over the dead darkened day
suddenly you know – that my lips are red
– salty tasting here comes the blood –

With spread fingers I catch a ray

With spread fingers I catch a ray

W rozstawione ręce promień chwytam
(Eng. With spread fingers I catch a ray)

self-portrait
(May 23, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

w rozstawione ręce
promień
tańczący na szybie chwytam
spragnionym ustom
podaję chłodny napój dnia

with spread fingers
I catch a ray
dancing on the pane
I give my parched mouth
the cool drink of day

Place your hand on my cheek

Place your hand on my cheek

Połóż mi rękę na policzku
(Eng. Place your hand on my cheek)

self-portrait
(March 29, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

połóż mi rękę na policzku
niech będzie chłodna i słona
jak ocean

place your hand on my cheek
let it be cool and briny
like the ocean

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

And blood absorbs the azure

And blood absorbs the azure

I krew pochłania błękit
(Eng. And blood absorbs the azure)

self-portrait
(April 4, 2014)

inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


w moich zaciśniętych dłoniach złoto zachodzi czernią
i krew pochłania błękit
i nisko do ziemi
— jak ciało moje do twego —
przywiera moje niebo


in my clenched fists the gold sets into the black
and blood absorbs the azure
and low to the ground
— as my body does to yours —
my sky clings fast

I don’t know what I love more

 I don't know what I love more

Nie wiem, co kocham bardziej
(Eng. I don’t know what I love more)

self-portrait
(May 13, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


nie wiem co kocham bardziej
ciebie czy tęsknotę za tobą
czy pocałunki czy pragnienie pocałunków
pewne zaspokojenia
myślałam że już nigdy nie będę pisać wierszy
a teraz serce moje wezbrało miłością jak rzeka
i wystąpiło z brzegów– jak rzeka
i bystry potok porywa słowa
unosi słowa
i wszystkie mówią o mojej miłości
o mojej tęsknocie
o pragnieniu moim odnawiającym się jak księżyc
gasnącym w słońcu twojego spojrzenia


I don’t know what I love more
you or the longing after you
the kisses or the desire of kisses
certain gratifications
I thought that I would never again write poems
and now my heart has swelled up like a river
and stepped out of its banks — like a river
and a quick stream snatches away the words
carries off the words
and they all speak of my love
of my longing
of my desire renewing itself like the moon
dimming in the sun of your glance


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

It is only the day that is departing

It is only the day that is departing

To tylko dzień odchodzi
(Eng. It is only the day that is departing)

self-portrait
(October 6, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


jestem teraz
i jestem mu naprzeciw
i wiem
że on jest naprzeciw mnie

tak patrząc na siebie w skupieniu
czynimy teraz

to tylko dzień odchodzi
teraz jest


I am now
and I am facing him
and I know
that he is facing me

looking at each other intensely
we are making now

it is only the day that is departing
now is