I do not pine for things with words but with hands

I do not pine for things with words but with hands

Nie słowem tęsknię, ale rękoma
(Eng. I do not pine for things with words but with hands)

self-portrait
(October 6, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


nie umiem powiedzieć słowem
nie słowem tęsknię
ale rękoma
zamykającymi przestrzeń
ale krwią
opływającą ręce

jesteś w moim tętnie
odkrzykującym sobie
powracającym do siebie
wiecznie pamiętającym

we mnie powstajesz
najgłębiej
i każdy oddech
który na mrozie krzepnie
przypomina że jesteś
że znów odszedłeś ode mnie


I do not know how to say it with words
I do not pine for things with words
but with hands
enclosing space
but with blood
flowing within them

you are in my pulse
it sounds off
and comes back
to remember always

within me you arise
at the deepest
and each breath
robusting in the frost
reminds me that you exist
and that you left me again

2 thoughts on “I do not pine for things with words but with hands

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s