I do not pine for things with words but with hands

I do not pine for things with words but with hands

Nie słowem tęsknię, ale rękoma
(Eng. I do not pine for things with words but with hands)

self-portrait
(October 6, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


nie umiem powiedzieć słowem
nie słowem tęsknię
ale rękoma
zamykającymi przestrzeń
ale krwią
opływającą ręce

jesteś w moim tętnie
odkrzykującym sobie
powracającym do siebie
wiecznie pamiętającym

we mnie powstajesz
najgłębiej
i każdy oddech
który na mrozie krzepnie
przypomina że jesteś
że znów odszedłeś ode mnie


I do not know how to say it with words
I do not pine for things with words
but with hands
enclosing space
but with blood
flowing within them

you are in my pulse
it sounds off
and comes back
to remember always

within me you arise
at the deepest
and each breath
robusting in the frost
reminds me that you exist
and that you left me again

In this shadow there is so much sun

In this shadow there is so much sun

W tym cieniu jest tyle słońca
(Eng. In this shadow there is so much sun)

self-portrait
(June 17, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


w tym cieniu jest tyle słońca
że mogę całe oczy
zanurzyć w złotym bogactwie

w tym deszczu
jest tyle pogody
że mogę wysuszyć
mokre przyległe do policzków włosy

w tym dniu jest tyle przyszłości
że ręce toną po łokcie
więc rękoma pełnymi dnia
mówię -kocham


in this shadow there is so much sun
that I can submerge
my eyes’ entirety in this golden bounty

in this rain
there is so much fair weather
that I can dry out
my wet hair stuck to my cheeks

in this day there is so much future
that my hands disappear up to the elbows
and so with my hands full of the day
I say — I love

It was on account of the flowers which did not blossom

It was on account of the flowers which did not blossom

To z powodu kwiatów, które nie rozkwitły
(Eng. It was on account of the flowers which did not blossom)

self-portrait
(June 8, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

to z powodu kwiatów
kochanka mojego wyprawiłam na biegun południowy
a gdy go wyprawiłam stwardniały mi usta
i już nie mogłam się napić z czystego źródła
choć pochyliłam bardzo nisko głowę
to z powodu kwiatów
które nie rozkwitły

z powodu gołębi
którym skrzydła od nagłej wiedzy ściemniały tak bardzo
że zamiast złote w słońcu
były czarne
jak noc bez gwiazd
ślepa od urodzenia
z powodu gołębi
mój kochanek postradał palce u rąk a potem dłonie

i już nie miał czym pieścić

w moim domu owiniętym wokół gałęzi drzewa
rozchwianym na wietrze — czekam
i wypatruję
jak gdyby stamtąd mógł powrócić jeszcze
i w nieobecnych dłoniach przynieść
słoneczny rozkwit kwiatów i gołębi

czekam i wypatruję

it was on account of the flowers
that I sent off my lover to the South Pole
and after I sent him off my lips hardened
and I could no longer drink from a clear spring
although I bent my head very low
it was on account of the flowers
which did not blossom

it was on account of the doves
with feathers that from sudden knowledge dimmed so much
that instead of being golden in the sun’s gleam
were black
just like a starless night
blind from birth
it was on account of the doves
that my lover first lost his fingers and then hands

and no longer had anything to caress with

in my house wrapped around with tree branches
swayed by the wind — I wait
I gaze
as if he might come back from there yet
and in absent hands bring
the sunny blossom of flowers and doves

I wait and gaze

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Enclosed in the fluency of my fingers

Enclosed in the fluency of my fingers

Zamknięta w biegłości moich palców
(Eng. Enclosed in the fluency of my fingers)

self-portrait
(October 6, 2013)

inspired by poetry by H. Poświatowska

Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
translated from the Polish
by Marek Lugowski marek@enteract.com

zamknięta
w biegłości moich palców
czym jestem i czym jest
moja miłość ku tobie

zanurzone we włosach twoich
moje palce czy wiedzą
o własnej umiejętności

i czy to świadomość pieszczoty
powoduje wzrost
wątłych łodyg trawy

enclosed
in the fluency of my fingers
what am I and what is
my love for you

submerged in your hair
my fingers do they know
of their own skill

and does awareness of caressing
cause the growth
of the frail stalks of grass