I am of the leaves which tremble

I am of the leaves which tremble

Jestem z liści które drżą
(Eng. I am of the leaves which tremble)

self-portrait
(taken on October 6, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

jestem z upływającej wody
z liści które drżą
trącane dźwiękiem wiatru
przelatującego pospiesznie

jestem z wieczoru
który nie chce usnąć
patrzy uparcie
głodnymi oczyma gwiazd

noc – poprzez niebieskie żyły
w każdym włóknie ciała
w końcach palców
pulsuje namiętnym niespełnionym

jestem schrypłym głosem
milczącym głucho
nade mną dni
o wielkich pustych skrzydłach
mijają…

I am of the ebbing water
of the leaves which tremble
nudged by the sound of wind
which flies by in haste

I am of the evening
which cannot fall asleep
it stubbornly stares
with the hungry eyes of stars

the night -through blueskied veins
in every strand of a body’s tissue
in the fingertips
throbs with the passionate the unfulfilled

I am the rasped voice
dumbly silent
over me the days
on huge empty wingspans
pass on by…

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

2 thoughts on “I am of the leaves which tremble

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s