The body – a softly phosphorizing interior

The body - a softly phosphorizing interior

Ciało-miękkie fosforyzujące wnętrze
(Eng. The body – a softly phosphorizing interior)

self-portrait
(taken on May 8, 2013)

poetry by H. Poświatowska “Asocjacje z motywem śmierci” (Eng. Associations with a Death Motive)–excerpt
translation by Marek Lugowski

ciało – miękkie fosforyzujące wnętrze
o przewodach najczulszych najcieńszych
włókna nerwy spięcia błyski
biegnące od rzęsy do rzęsy
doskonała obłość
odkrywająca światu
jego własną konstrukcję
ignorowana przez świat
nawzajem ignorująca
ubierała się w słońce
a czasem była naga

the body – a softly phosphorizing interior
of conduits most sensitive most slender
fibers nerves shortcircuits flashes
running from eyelash to eyelash
a perfect sleekness
discovering for the world
the world’s own structure
ignored by the world
in turn ignoring
she would dress in the sun
and at times go naked

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s