I am just a tremor

I am just a tremor

Jestem tylko drżeniem
(Eng. I Am Just A Tremor)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

—-
w twoich doskonałych palcach
jestem tylko drżeniem
—-

in your perfect fingers
I am just a tremor

—-

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Her Hands Remind of The Death of a Flower

Her Hands Remind of The Death of a Flower

Jej ręce przypominają śmierć kwiatu
(Eng. Her Hands Remind of The Death of a Flower)

self-portrait
(June 2013)
poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski

kiedy jej ręce obejmowały świat
były miękkie i gładkie
jak wnętrze kwiatu
to był świat zapachu
i wałęsały się po nim
ludzkie pszczoły o stadnym instynkcie
codzienny miód
wchłaniające

dzisiaj jej ręce
przypominają śmierć kwiatu
suche
i puste
odchodzą w głąb siebie
ubywają ze świata

—-

when her hands embraced the world
they were soft and smooth
like the inside of a flower
this was a world of scent
and all manner of human bees
of swarming instinct loitered about it
interning
everyday honey

today her hands
remind of the death of a flower
dried out
and hollow
they depart to within themselves
they recede from the world
—-
My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

I am of the leaves which tremble

I am of the leaves which tremble

Jestem z liści które drżą
(Eng. I am of the leaves which tremble)

self-portrait
(taken on October 6, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

jestem z upływającej wody
z liści które drżą
trącane dźwiękiem wiatru
przelatującego pospiesznie

jestem z wieczoru
który nie chce usnąć
patrzy uparcie
głodnymi oczyma gwiazd

noc – poprzez niebieskie żyły
w każdym włóknie ciała
w końcach palców
pulsuje namiętnym niespełnionym

jestem schrypłym głosem
milczącym głucho
nade mną dni
o wielkich pustych skrzydłach
mijają…

I am of the ebbing water
of the leaves which tremble
nudged by the sound of wind
which flies by in haste

I am of the evening
which cannot fall asleep
it stubbornly stares
with the hungry eyes of stars

the night -through blueskied veins
in every strand of a body’s tissue
in the fingertips
throbs with the passionate the unfulfilled

I am the rasped voice
dumbly silent
over me the days
on huge empty wingspans
pass on by…

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

The body – a softly phosphorizing interior

The body - a softly phosphorizing interior

Ciało-miękkie fosforyzujące wnętrze
(Eng. The body – a softly phosphorizing interior)

self-portrait
(taken on May 8, 2013)

poetry by H. Poświatowska “Asocjacje z motywem śmierci” (Eng. Associations with a Death Motive)–excerpt
translation by Marek Lugowski

ciało – miękkie fosforyzujące wnętrze
o przewodach najczulszych najcieńszych
włókna nerwy spięcia błyski
biegnące od rzęsy do rzęsy
doskonała obłość
odkrywająca światu
jego własną konstrukcję
ignorowana przez świat
nawzajem ignorująca
ubierała się w słońce
a czasem była naga

the body – a softly phosphorizing interior
of conduits most sensitive most slender
fibers nerves shortcircuits flashes
running from eyelash to eyelash
a perfect sleekness
discovering for the world
the world’s own structure
ignored by the world
in turn ignoring
she would dress in the sun
and at times go naked

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

The daily bread of my solitude

The daily bread of my solitude

Mojej samotności chleb powszedni
(Eng. The daily bread of my solitude)

self-portrait
(taken on October 23, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

podziel się ze mną
mojej samotności chlebem powszednim
obecnością zapełń
nieobecne ściany
pozłoć
nie istniejące okno
bądź drzwiami
nade wszystko drzwiami
które można otworzyć
na oścież

come break with me
the daily bread of my solitude
close up the nonexisting walls
with your being
gild
the nonexisting window
be the door
above all the door
which can be flung
wide open

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand

He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand

Podawał mi kwitnącą przyszłość jak owoc pomarańczy- na dłoni
(Eng. He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
a opowiadał pięknie
o zakręcie rzeki
i dom rysował paznokciem
na gładkim blacie ulicy
i podawał mi kwitnącą przyszłość
jak owoc pomarańczy- na dłoni

we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
samobójczymi kroplami
żeby opaść i zniknąć
wsiąknąć cieczą zieloną
w spragnione ciało trawy
stoję niezmiernie sama
na nagiej obcej ziemi

I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes
oh he told stories beautifully
about the riverbend
and with a fingernail he sketched his home
on the smooth tabletop of the street
and he offered me a blossoming future
like an orange- in the palm of his hand

I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes
with suicidal drops
to fall off and disappear
then to soak in as green fluid
into the thirsty body of grass
I stand here immensely alone
in the naked alien land

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

In the evening’s warm fingers

In the evening's warm fingers

W ciepłych palcach wieczoru
(Eng. In the evening’s warm fingers)

self-portrait
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

w ciepłych palcach wieczoru
mieszkają świerszcze
i dlatego wieczór się śmieje cicho
a czasem płacze

in the evening’s warm fingers
crickets live
and this is why the evening chuckles softly
and sometimes sobs

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved