When I die, my darling

When I die, my darling

Kiedy umrę, kochanie
(Eng. When I die, my darling)
—-
self-portrait
inspiration: poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski
—-
kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy -w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę — co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła na świecie
który ciemny jest i który jest chłodny

—-

when I die my darling
when I part with the sun
to become an oblong object rather sad

will you then draw me closer
embrace me
and fix what savage fate broke

I often think of you
I often write to you
silly letters – love within them and smiles

then I hide them in the stove
let the flame jump word to word
before it calmly goes to sleep in the ashes

looking in the flame my darling
I am thinking — what will happen
to my heart hungry for love

so please do not allow after all
for me to die in a world
which is dim and which is cold
—-
My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s