I broke off a branch from love

I broke off a branch from love

Odłamałam gałąź miłości
(Eng. I broke off a branch from love)

self-portrait
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

odłamałam gałąź miłości
umarłą pochowałam w ziemi
i spójrz
mój ogród rozkwitł

nie można zabić miłości

jeśli ją w ziemi pogrzebiesz
odrasta
jeśli w powietrze rzucisz
liścieje skrzydłami
jeśli w wodę
skrzelą błyska
jeśli w noc
świeci

więc ją pogrzebać chciałam w moim sercu
ale serce miłości mojej było domem
moje serce otwarło swoje drzwi sercowe
i rozdzwoniło śpiewem swoje sercowe ściany
moje serce tańczyło na wierzchołkach palców

więc pogrzebałam moją miłość w głowie
i pytali ludzie
dlaczego moja głowa ma kształt kwiatu
i dlaczego moje oczy świecą jak dwie gwiazdy
i dlaczego moje wargi czerwieńsze są niż świt
chwyciłam miłość aby ją połamać
lecz giętka była oplotła mi ręce
i moje ręce związane miłością
pytają ludzie czyim jestem więźniem

—-

I broke off a branch from love
buried the dead in the earth
now look
my garden has blossomed

it is not possible to kill love

if you bury her in the earth
she grows back
if you throw her in the air
she leafs with wings
if into the water
she flashes with gill
if into the night
she shines

so I wished to bury her in my heart
but the heart became a home for my love
my heart opened its heart doors
and rang its heart walls with song
my heart danced on tiptoe

so I buried my love in my head
and the people asked
why is my head the shape of a flower
and why do my eyes shine like two stars
and why are my lips redder than dawn
I grasped love so as to smash it up
but supple it was and braided my hands
and people ask my hands tied by love
whose captive am I

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s