My Garden’s Body

My Garden’s Body

Ciało mojego ogrodu
(Eng. My Garden’s Body)

self-portrait
inspiration: poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

z żywych bolesnych gałęzi
uplecione ciało mojego ogrodu
płacze po nocach
przywołując puszystość ptasich skrzydeł
twarz księżyca zmokła wśród liści
zagląda w gniazda pełne nieobecności
zielone palce drgają
zaciśnięte na gardle wiatru
świt

—-

of living pained branches
my garden’s braided body
cries at night
calling on the billowing of birds’s wings
the moon’s face wet amid leaves
peers into nests full of absence
green fingers tremble
clasped tight on the wind’s throat
dawn

Google+

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

Again I Crave the Dark Love

Again I Crave the Dark Love

Znowu pragnę ciemnej miłości
(Eng. Again I Crave the Dark Love)

self-portrait
poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski

znowu pragnę ciemnej miłości
miłości która zabija
tak o śmierć się modli
skazany

przyjdź dobra śmierci
rozrzutną bądź jak noc sierpniowa
bądź ciepła
dotknij mnie lekko

odkąd poznałam jej prawdziwe imię
przygotowuję moje serce
na ostatni urwany
wstrząs

—-

again I crave the dark love
love which kills
this is how a condemned man prays
for death

come o good death
extravagant be like a night in August
be warm
touch me lightly

ever since I learned her true name
I am readying my heart
for the last broken
shock

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

There is a whole earth of solitude

There is a whole earth of solitude

Jest cała ziemia samotności
(Eng. There is a whole earth of solitude)

self-portrait

inspired by poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

jest cała ziemia samotności
i tylko jedna grudka twojego uśmiechu

jest całe morze samotności
twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak

jest całe niebo samotności
i tylko jeden w nim anioł
o skrzydłach tak nieważkich jak twe słowa

—-

there is a whole earth of solitude
and only one small lump of your smile

there is a whole sea of solitude
your tenderness above it like a lost bird

there is a whole heaven of solitude
and only one angel in it
with wings as weightless as your words

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

O sorb, red from my blood

O sorb, red from my blood

Jarzębino czerwona od krwi mojej
(Eng. O sorb, red from my blood)

self-portrait
(taken on October 19, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

paznokciami wczepiona w słowa
mówię- jakże cię kocham
jarzębino czerwona
od krwi mojej
piołunie pobladły
od mojego bólu
i lesie lesie ciemny
nieprzebyty jak śmierć

—-

with fingernails dug into words
I say: I so love you
O sorb
red from my blood
O wormwood
blanched from my pain
and O forest forest dark
impassable like death

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Between a Word and Love

Between a Word and Love

Pomiędzy słowem i miłością
(Eng. Between a Word and Love)

self-portrait
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

nie ma żadnej przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
jesteś w przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
nie ma żadnej pewności
tylko słowo miłość
miłość w słowie

kocham cię bardziej niż wszystkie słowniki świata

—-

there is no space
between a word and love
you are in the space
between a word and love
there is not any confidence
only the word love
love within a word

I love you more than all the world’s dictionaries

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

I am the autumn’s naked tree

I am the autumn’s naked tree II

Jestem jesienne nagie drzewo
(Eng. I am the autumn’s naked tree)

self-portrait
(taken on May 11, 2013)
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

liściu
osłoń mnie zielenią
jestem jesienne nagie drzewo
z zimna drżę
—-

O leaf
shelter me with the green
I am the autumn’s naked tree
I am shivering of cold

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

When I die, my darling

When I die, my darling

Kiedy umrę, kochanie
(Eng. When I die, my darling)
—-
self-portrait
inspiration: poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski
—-
kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy -w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę — co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła na świecie
który ciemny jest i który jest chłodny

—-

when I die my darling
when I part with the sun
to become an oblong object rather sad

will you then draw me closer
embrace me
and fix what savage fate broke

I often think of you
I often write to you
silly letters – love within them and smiles

then I hide them in the stove
let the flame jump word to word
before it calmly goes to sleep in the ashes

looking in the flame my darling
I am thinking — what will happen
to my heart hungry for love

so please do not allow after all
for me to die in a world
which is dim and which is cold
—-
My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved