My Garden’s Body

My Garden’s Body

Ciało mojego ogrodu
(Eng. My Garden’s Body)

self-portrait
inspiration: poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

z żywych bolesnych gałęzi
uplecione ciało mojego ogrodu
płacze po nocach
przywołując puszystość ptasich skrzydeł
twarz księżyca zmokła wśród liści
zagląda w gniazda pełne nieobecności
zielone palce drgają
zaciśnięte na gardle wiatru
świt

—-

of living pained branches
my garden’s braided body
cries at night
calling on the billowing of birds’s wings
the moon’s face wet amid leaves
peers into nests full of absence
green fingers tremble
clasped tight on the wind’s throat
dawn

Google+

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

Again I Crave the Dark Love

Again I Crave the Dark Love

Znowu pragnę ciemnej miłości
(Eng. Again I Crave the Dark Love)

self-portrait
poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski

znowu pragnę ciemnej miłości
miłości która zabija
tak o śmierć się modli
skazany

przyjdź dobra śmierci
rozrzutną bądź jak noc sierpniowa
bądź ciepła
dotknij mnie lekko

odkąd poznałam jej prawdziwe imię
przygotowuję moje serce
na ostatni urwany
wstrząs

—-

again I crave the dark love
love which kills
this is how a condemned man prays
for death

come o good death
extravagant be like a night in August
be warm
touch me lightly

ever since I learned her true name
I am readying my heart
for the last broken
shock

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

There is a whole earth of solitude

There is a whole earth of solitude

Jest cała ziemia samotności
(Eng. There is a whole earth of solitude)

self-portrait

inspired by poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

jest cała ziemia samotności
i tylko jedna grudka twojego uśmiechu

jest całe morze samotności
twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak

jest całe niebo samotności
i tylko jeden w nim anioł
o skrzydłach tak nieważkich jak twe słowa

—-

there is a whole earth of solitude
and only one small lump of your smile

there is a whole sea of solitude
your tenderness above it like a lost bird

there is a whole heaven of solitude
and only one angel in it
with wings as weightless as your words

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

O sorb, red from my blood

O sorb, red from my blood

Jarzębino czerwona od krwi mojej
(Eng. O sorb, red from my blood)

self-portrait
(taken on October 19, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/

paznokciami wczepiona w słowa
mówię- jakże cię kocham
jarzębino czerwona
od krwi mojej
piołunie pobladły
od mojego bólu
i lesie lesie ciemny
nieprzebyty jak śmierć

—-

with fingernails dug into words
I say: I so love you
O sorb
red from my blood
O wormwood
blanched from my pain
and O forest forest dark
impassable like death

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Between a Word and Love

Between a Word and Love

Pomiędzy słowem i miłością
(Eng. Between a Word and Love)

self-portrait
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

nie ma żadnej przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
jesteś w przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
nie ma żadnej pewności
tylko słowo miłość
miłość w słowie

kocham cię bardziej niż wszystkie słowniki świata

—-

there is no space
between a word and love
you are in the space
between a word and love
there is not any confidence
only the word love
love within a word

I love you more than all the world’s dictionaries

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

I am the autumn’s naked tree

I am the autumn’s naked tree II

Jestem jesienne nagie drzewo
(Eng. I am the autumn’s naked tree)

self-portrait
(taken on May 11, 2013)
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

liściu
osłoń mnie zielenią
jestem jesienne nagie drzewo
z zimna drżę
—-

O leaf
shelter me with the green
I am the autumn’s naked tree
I am shivering of cold

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

When I die, my darling

When I die, my darling

Kiedy umrę, kochanie
(Eng. When I die, my darling)
—-
self-portrait
inspiration: poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski
—-
kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym

czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny

często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy -w nich miłość i uśmiech

potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie

patrząc w płomień kochanie
myślę — co też się stanie
z moim sercem miłości głodnym

a ty nie pozwól przecież
żebym umarła na świecie
który ciemny jest i który jest chłodny

—-

when I die my darling
when I part with the sun
to become an oblong object rather sad

will you then draw me closer
embrace me
and fix what savage fate broke

I often think of you
I often write to you
silly letters – love within them and smiles

then I hide them in the stove
let the flame jump word to word
before it calmly goes to sleep in the ashes

looking in the flame my darling
I am thinking — what will happen
to my heart hungry for love

so please do not allow after all
for me to die in a world
which is dim and which is cold
—-
My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

I bought love for a million of heaven’s stars

I bought love for a million of heaven’s stars

Kupiłam miłość za milion gwiazd nieba
(Eng. I bought love for a million of heaven’s stars)

self-portrait
(taken on August 4, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
translated from the Polish
by Marek Lugowski marek@enteract.com
10 December 2004 Chicago, Illinois

miałam tylko nieco wiosny w palcach
wiatru we włosach
uśmiech
rozsypany cienkim dreszczem
po wodzie
byłam biedna

więc Krezus
przyszedł ubrany w fiolet
i sypnął złotem
z przepastnych otchłani nieba

milion gwiazd
zatańczyło
pod bzowym pniem
wzięłam gwiazdy
do zielonej sukienki
przyszpiliłam żeby świeciły

noc była ciepła i miękka
więc kiedy mnie ujrzałeś
ubraną w noc
stanąłeś
olśniony tym bogactwem
powiedziałeś głucho
kocham cię
powiedziałeś –
kupiłam miłość
za milion gwiazd
nieba

—-

I had just a bit of spring in my fingers
wind in my hair
a smile
scattered with a slender shudder
on the water
I was poor

and so Croesus came
dressed in purple
and pulled a shower of gold
from the heavens’ bottomless depths

a million stars
danced
under the lilac tree
I took these stars
and pinned them to my green dress
so they would shine

the night was warm and soft
and so when you saw me
dressed in the night
you paused
dazzled by these riches
you voicelessly said
I love you
you said —
I bought love
for a million
of heaven’s stars

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission.
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

You will drink the dark mysteries of beings from my lips

You will drink the dark mysteries of beings from my lips

Ciemne tajemnice istnień wypijesz z moich ust
(Eng. You will drink the dark mysteries of beings from my lips)

self-portrait
(taken on March 16, 2013)
poetry by H. Poświatowska “Poprzez uśmiech” (excerpts)
English translation by Marek Lugowski

moje ręce
przytulą cię
okrytego
kurzem dróg których nie przeszedłeś

ciemne tajemnice istnień
wypijesz z moich ust

i na moim ramieniu
wyliczysz
ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność

liczydłem znakomitym
będą niepoliczone włosy

(…)

tak będziesz zgarniał wiedzę
nieprzebraną zamkniętą
w rytmie mojej tańczącej krwi

—-

my hands
will embrace you
covered
by the dust of the roads you have not traveled

the dark mysteries of being
from my lips you will drink

and on my shoulder
you will calculate
what infinity multiplied by eternity is

a most excellent abacus
will be my hair uncounted

(…)

thus you will gather knowledge
unsifted closed
in the rhythm of my dancing blood

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

The Silent Branches of Trees

The Silent Branches of Trees

Milczące gałęzie
(Eng. The Silent Branches of Trees)

self-portrait
(taken on May 23, 2013)
inspiration: poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

Rozgniatam usta o pierze poduszek rozsnuwam włosy
kolor zeschłych liści po gładkim chłodnym prześcieradle.
Zanurzam ręce w ciemność owijam wokół palców milczące
gałęzie. Ptaki śpią. Gwiazdy nie potrafią uskrzydlić
ciężkich chmur. Noc rośnie we mnie – minuty –
czerwone krople tętniącej krwi przebiegają ostrożnie.

—-

I mash my mouth against the down of pillows I strand my hair
the color of dried leaves over the smooth cool bed sheet.
I sink my hands into darkness and I wind around my fingers
the silent branches of trees. The birds are asleep. The
stars are unable to put wings on the heavy clouds. The
night is growing within me – by minutes – the red drops
of pulsating blood skitter by cautiously.

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved